Játékszabályzat

RÉSZVÉTELI- és JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

„Optikvárium Játék” nyereményjátékához

Optikvárium Facebook oldal (https://www.facebook.com/optikvariumoptika/)

„Optikvárium Játék” elnevezésű promóciójának leírása és részvételi feltételei

 

 1. Általános rendelkezések

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő „Optikvárium Játék” nevű promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Optikvárium Szemüvegszalon (BAMACO KFT., 4400 Nyíregyháza Bocskai utca 15.).

 1. Promóciós mechanizmus

2021. Október 12-én nyereményjátékot hirdetünk, melynek lényege, hogy az Optikvárium Facebook oldalán (https://www.facebook.com/optikvariumoptika/) a promócióra meghirdetett posztra hozzászólás formájában, a feltett kérdésre a megadott időintervallumon belül válasz érkezzen. A választ adók között, az Optikvárium Facebook oldalán 2021. október 27-én 12:00-kor kisorsolunk egy Optikvárium kupont 15.000 forint értékben.

 1. Részvételi feltételek

A Facebook oldalon elérhető (https://www.facebook.com/optikvariumoptika/) „Optikvárium hete” nyereményjátékban részt vehet minden, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarország területén állandó lakcímmel, illetve beazonosítható Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, aki kedvelője az Optikvárium Facebook oldalának (https://www.facebook.com/optikvariumoptika/), valamint a Játék időtartama alatt a oldalon a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Játékban való részvétellel egyidejűleg elfogadja, és a játékszabályzatban foglaltaknak eleget tesz.

 1. Nyeremény

1 db Optikvárium szemüvegszalon kupon 15.000 forint értékben. Kizárólag a szalonban történő vásárlás esetén. A Kupon értéke a végösszegből kerül levonásra, minimum 15.000 forintos vásárlás esetén. A kupon készpénzre nem váltható, részletlevásárlásra lehetőség nincs.

 1. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot, akár a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az Optikvárium Facebook oldalon (https://www.facebook.com/optikvariumoptika/) nyújtunk felvilágosítást. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabály és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 1. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen Játékszabályban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételeknek nem felel meg.

 1. A játék időtartama

A nyereményjáték 2021. október 12. 21 óra 00 perctől tart 2021. október 26. 23:59 percig.

 1. A sorsolás menete

A nyertest 2021. október 27-én, 12 óra 00 perckor sorsoljuk ki, számítógép segítségével (http://socialwinner.besocial.hu/). A sorsolásban minden, jelen Játékszabályban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz. aki eleget tett a feltételeknek.

 1. A díj átvételének feltételei

A nyerteseket a sorsolást követő 1 munkanapon belül, az Optikvárium Facebook oldalon, a promóciós poszt alatt futó kommentben tájékoztatjuk a nyerés tényéről, és ott kérjük meg, hogy privát üzenetben vegyék fel velünk a kapcsolatot. A sorsolás alkalmával a Nyertesen felül 1 db tartaléknyertest is húzunk. Abban az esetben, ha a kisorsolt játékos 3 munkanapon belül nem veszi fel velünk a kapcsolatot, vagy lemond a nyereményről, úgy a tartaléknyertes nyereményigénye érvénybe és hatályba lép. A nyeremény előzetes egyeztetést követően vehető át.

A Szervező a nyereményt a sorsolást követő 10 munkanapon keresztül tárolja. A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen.

Amennyiben a Nyertes nem veszi át nyereményét 10 munkanapon belül, helyette a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen Játékban részt vevő Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások, illetve a nyeremény postázásának igénye esetén a postaköltség a nyertes játékost terheli.

 1. Adatkezelés

A Játékban részt vevő személy, az általa közölt tartalom kommentként való közzétételével elismeri és elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben Nyertes a nyeremény postázását kéri, szükséges teljes nevének és lakcímének megadása a Szervező részére. A játékosok személyes adatait a Szervező további személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli, valamint azokat kizárólag a nyeremény kézbesítéséig tárolja. A játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás az Optikvárium Facebook oldalon (https://www.facebook.com/optikvariumoptika/), illetve az optikvarium@gmail.hu címen keresztül kérhető.

 1. Felelősség kizárása

A Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítéséért. Amennyiben a Játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Játékból. Szervező, illetve, ha van, a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Játék szervezésében részt vevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt. A Játékkal kapcsolatban a Játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Nyíregyháza, 2021. október 12.

Optikvárium Szemüvegszalon – Bamaco Kft

Belépés

Elfelejtett jelszó?